Het Roerdriehoek museum

MONTFORT (L)

Gekoppeld aan het Roerdriehoek museum is de educatiegroep “Oorlog in de Roerdriehoek” die jaarlijks een aantal scholen in de regio bezoekt.

Om de hedendaagse jeugd bewust te maken van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en met name de strijd in Midden Limburg, bezoeken wij jaarlijks een aantal scholen in de regio. In voorgaande jaren is gebleken dat onze workshops op de basisscholen in grote behoefte voorzien.

Onze workshop is gebaseerd op een tweetal uitgangspunten, nl herkenbaarheid en tastbaarheid.

Herkenbaarheid: met behulp van oude foto´s en afbeeldingen wordt een powerpoint presentatie gegeven over de ontwikkelingen vóór en tijdens WOII. Ook worden de oorlogshandelingen in Midden Limburg en de omgeving van de school behandeld.

Tastbaarheid: wij dragen tijdens ons bezoek oude uniformen en met behulp van oude gebruiksvoorwerpen wordt een beeld geschetst van het leven uit die tijd.

Wij als Educatiegroep “Oorlog in de Roerdriehoek” onderkennen het belang van de schoolbezoeken en willen dit dan ook kwalitatief verder doorontwikkelen. Wij vragen de scholen een bijdrage van ??? 2,00 per leerling met een minimum van ??? 50,00. Deze bijdrage zal geheel ten goede komen voor het onderhouden en uitbreiden van de collectie waarvan wij een gedeelte zullen tonen tijdens de workshop. Voor de hedendaagse jeugd is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met de gebeurtenissen uit WOII en hun meer bewust te maken van dit deel van de Nederlandse geschiedenis.

Mocht u nog willen beschikken over aanvullende informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. info@roerdriehoek.com

In het museum zijn documenten, foto’s, gebruiksvoorwerpen, uniformen etc. uit de periode 1939 – 1945 te zien die gebruikt zijn in deze regio. Het gaat om alledaagse voorwerpen die men in die periode regelmatig kon tegenkomen. Alles wordt met zorg behandeld zodat dit voor de huidige en toekomstige generaties behouden blijft.

Expertise

Het Roerdriehoek museum is een museum over WOII in Midden-Limburg in scenario 2. Dat betekent dat Het Roerdriehoek museum meerdere vaste activiteiten of een programma op het gebied van Limburgs erfgoed biedt die je kan inkopen.
Het Roerdriehoek museum ontwikkelt activiteiten voor kinderen in de bovenbouw.
Tijdens de activiteiten krijgen kinderen informatie.
De activiteiten kunnen het beste op school plaatsvinden.

Discipline

Erfgoed
Oorlog in Midden Limburg, van mobilisatie / bezetting tot bevrijding in 1945.

Het Roerdriehoek museum

Naam

Roy Pfennings

Adres

Dijkstraat 5
6065 AT
MONTFORT (L)

06-15691733

http://www.roerdriehoek.com

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren