Jan Bustin

Geleen

Iedereen is anders. Of het nou om kinderen gaat of volwassenen: het inspelen op persoonlijke interesse en betrokkenheid biedt de beste garantie op resultaat.

Van huis uit beeldend kunstenaar/tuinontwerper en 1e graads docent tekenen/schilderen en kunstgeschiedenis, is Jan Bustin al jaren actief als vakleerkracht in het basis- en volwassenenonderwijs. (zie website)
Daardoor heeft hij in de loop der jaren in samenspraak met meerdere scholen of individuele groepsleerkrachten verschillende les-modellen en projecten ontwikkeld, die het Systeemdenken en de Meervoudige Intelligentie ( MI) stimuleren.
In de klas (ofwel binnen een team) wordt er b.v. vaak gekozen voor coöperatieve werkvormen, waarbij iedere deelnemer tevens een persoonlijke eindverantwoordelijkheid draagt.
Soms in overeenstemming met reeds aanwezige talenten, maar soms ook juist als extra uitdaging om een tot dan toe onbekend terrein te verkennen.
Door een breed eigen interessegebied is vakoverstijgend denken voor Jan Bustin een tweede natuur en is hij een pleitbezorger van de meerwaarde van kunst-en cultuureducatie voor kinderen én leerkrachten binnen het basisonderwijs. Niet als doel op zichzelf of iets “dat er óók nog eens bijkomt”, maar kunst- en cultuureducatie als ondersteuning of vervangende invulling van het reguliere curriculum binnen de school.
Vanuit zijn achtergrond, ervaring en kennis van het werkveld streeft hij ernaar mensen te motiveren het beste uit zichzelf én anderen te halen. ???MAATWERK??? is daarbij het sleutelwoord.

Expertise

Jan Bustin is een breed georiënteerde beeldend kunstenaar in scenario 3. Dat betekent dat Jan Bustin kan inspelen op jouw ideeën of vragen voor het vormgeven van lesactiviteiten in verschillende thema???s met behulp van verschillende culturele disciplines.
Met Jan Bustin kan je een co-creatie starten. Je kan Jan Bustin ook betrekken bij het uitwerken van een doorgaande lijn in een SIEN-lab.
Jan Bustin ontwikkelt activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.
De activiteiten van Jan Bustin kennen verschillende vormen. Tijdens de activiteiten krijgen kinderen informatie en/of kunnen ze zelf actief werken.
De activiteiten kunnen op school plaatsvinden, maar ook op locatie.

Discipline

Muziek, Theater, Beeldende kunst, Media, Erfgoed, Literatuur, Natuur
(Tuin-) Architectuur, fotografie, ambachtelijke schildertechnieken

Jan Bustin

Naam

Jan Bustin

Adres

Van Veldekelaan 2a
6165 EH
Geleen

0049 2456508394 / 0620504394

http://www.janbustin.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren