Joep Jansen

Banholt

Expertise

Joep Jansen is een multimeldia expert in scenario 3. Dat betekent dat Joep Jansen kan inspelen op jouw ideeën of vragen voor het vormgeven van lesactiviteiten in verschillende thema???s met behulp van media.
Met Joep Jansen kan je een co-creatie starten. Je kan Joep Jansen ook betrekken bij het uitwerken van een doorgaande lijn in een SIEN-lab.
Joep Jansen ontwikkelt activiteiten voor kinderen in de middenbouw.
Joep Jansen ontwikkelt activiteiten voor kinderen in de bovenbouw.
De activiteiten van Joep Jansen kennen verschillende vormen. Tijdens de activiteiten krijgen kinderen informatie en/of kunnen ze zelf actief werken.
De activiteiten kunnen op school plaatsvinden, maar ook op locatie.

Discipline

Media
bewegend beeld

Joep Jansen

Naam

Joep Jansen

Adres

Bredeweg 9
6262 NX
Banholt

0623631378

http://www.joepjansen.nl