Museum Het Domein Sittard

Sittard

Wat is Museum het Domein?

Museum Het Domein Sittard is een museum voor Hedendaagse Kunst en voor Historie & Erfgoed.
Er zijn jaarlijks vier wisseltentoonstellingen op beide afdelingen.
De afdeling Historie & Erfgoed heeft ook een permanente opstelling die de vorm heeft van een interactief tijdpad van de prehistorie tot nu.
Het stadsarchief Sittard-Geleen is ondergebracht in hetzelfde pand als het museum.

wat doet het museum voor het basisonderwijs?

De educatieve afdeling van het museum maakt jaarlijks een vijftal grotere of kleinere educatieve projecten voor het basisonderwijs. Deze projecten worden gemaakt bij de wisseltentoonstellingen van de twee afdelingen en hebben dus thema???s die samenhangen met kunst of met erfgoed/geschiedenis. Bij de erfgoedprojecten wordt waar wenselijk ook het stadsarchief betrokken.
Verder heeft de afdeling historie een vast aanbod voor de bovenbouw.

Educatieve Projecten van het museum

Bij de educatieve projecten komen zowel het actieve als het receptieve/reflectieve activiteiten aan bod en is ruimte voor verschillende leerstijlen. Er wordt gewerkt met halve klassen (de klas wordt bij binnenkomst opgesplitst). Een gedeelte speelt zich altijd af in de tentoonstelling die door de kinderen onder begeleiding van een museumdocent op een interactieve manier wordt bekeken, beleefd en onderzocht. Het andere gedeelte speelt zich af in het museumatelier waar de kinderen, ook onder begeleiding, werken aan een uitdagende creatieve opdracht die nauw samenhangt met het thema van de tentoonstelling die ze bezoeken.

Hedendaagse Kunst

In de tentoonstellingen Hedendaagse Kunst worden internationale kunstenaars getoond wiens werk gaat over maatschappelijke onderwerpen. Hierdoor gaan de projecten niet alleen over kunst maar worden er altijd aanknopingspunten gevonden met de belevingswereld van de kinderen, rekening houdend met hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Juist deze combinatie maakt de museumlessen levendig en verrassend. De actieve component van de projecten is hierop een aanvulling waarbij kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd creatief om te gaan met de aangeboden technieken en materialen.

Historie en Erfgoed

In de tentoonstellingen Historie en Erfgoed komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de geschiedenis van de omgeving. De antropologische insteek van de tentoonstellingen maakt dat er altijd een link gevonden kan worden met de leerlingen. Identificatie is een belangrijk middel om dingen te leren en begrijpen.
De actieve component is ook bij de historische projecten een aanvulling waarbij kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd creatief om te gaan met de aangeboden technieken en materialen.

Altijd beschikbaar voor de bovenbouw

Bij de permanente opstelling van de historische afdeling is een project beschikbaar voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Dit project heeft als titel:
Een prikkelende reis door de tijd met Eric de Museum Egel
klik op deze link voor meer informatie over dit project op onze website. http://hetdomein/educatie/basisonderwijs.html

Hoe vinden vraag en aanbod elkaar?

Het museum streeft ernaar om jaarlijks projecten te maken voor alle leeftijdsgroepen van het basisonderwijs. Er wordt gewerkt met vier niveaus: groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6 en groep 7 & 8. Soms wordt een project op meerdere niveaus aangeboden, uiteraard in aangepaste vorm.
Omdat de programmering van het museum meestal niet erg lang van te voren bekend is kunnen wij helaas geen jaarprogramma aanbieden. Wij sturen de scholen bij elk nieuwe project een mailing toe, meestal één of twee maanden van te voren. Als u deze mailings voortaan (digitaal) van ons wilt ontvangen dan kunt u hierover een mailtje sturen naar jerika.vertegaal@hetdomein.nl .
Ook worden de projecten zo gauw ze bekend zijn vermeld op onze website www.hetdomein.nl .

U vraagt, wij draaien

Om scholen die graag aan het begin van het schooljaar een planning maken met betrekking tot cultuureducatie en museumbezoek toch van dienst te kunnen zijn bieden wij vanaf het schooljaar 2013/2014 de mogelijkheid om aan ons te laten weten met welke groepen u dat schooljaar naar het museum zou willen komen en of u dan geïnteresseerd bent in een erfgoedproject of in een kunstproject. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw klas of school in dat jaar aan een dergelijk project kan deelnemen.
Zo gauw bekend is in welke periode het betreffende project zal plaatsvinden krijgt u dit van ons te horen. U krijgt dan ook de gelegenheid om aan te geven welke momenten u niet uitkomen om het museum te bezoeken. Wij zullen uw klas vervolgens inplannen en u ontvangt van ons de benodigde informatie en instructies.

Samenwerking met het onderwijs

De afdeling educatie van Museum Het Domein is altijd in voor samenwerkingsprojecten met het onderwijs. Wij proberen om binnen onze mogelijkheden maatwerk te leveren en in te gaan op uw vraag. U kunt ons dus gerust bellen of mailen met uw wensen, vragen of voorstellen.

Expertise

Museum Het Domein is een museum voor beeldende kunst en erfgoed in scenario 2. Dat betekent dat Museum Het Domein meerdere vaste activiteiten of een programma op het gebied van beeldende kunst en erfgoed biedt die je kan inkopen.
Museum Het Domein ontwikkelt activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.
De activiteiten van Museum Het Domein kennen verschillende vormen. Tijdens de activiteiten krijgen kinderen informatie of kunnen ze zelf actief werken.
De activiteiten moeten op de eigen locatie plaatsvinden.

Discipline

Beeldende kunst, Erfgoed
Hedendaagse kunst/beeldend vormen/mens en maatschappij,historie, erfgoed en archeologie/historische canon/geschiedenis van de eigen omgeving

Museum Het Domein Sittard

Naam

Jerika Vertegaal

Adres

Kapittelstraat 6
6131 ER
Sittard

0464513460

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren