Stichting Cultuur in Uitvoering

BUNDE

Door veranderingen in de infrastructuur voor buitenschoolse muziekeducatie ontstaat er de
laatste jaren een behoefte om de organisatie rondom muziekonderwijs anders vorm te geven.
Stichting In Uitvoering ontwikkelt een nieuwe vorm van muziekonderwijs, begeleidt en adviseert verenigingen over muziekonderwijs, implementeert een nieuwe vorm van muziekonderwijs door en met verenigingen.

In de uitvoering van de opdrachten speelt verenigingsondersteuning een belangrijke rol.
Hierbij wordt de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, scholen, culturele organisaties/instellingen.In de uitvoering staat versterking van samenwerking tussen de verschillende verenigingen en overdracht van kennis en vaardigheden hoog in het vaandel. Participatie en betrokkenheid zijn de middelen om te komen tot kwalitatief goede cultuureducatie.

Expertise

Cultuureducatie
In nauwe samenwerking met gemeenten, muziekverenigingen en scholen maken kinderen kennis met het bespelen van muziekinstrumenten. Dit gebeurt door muziekprojecten in het onderwijs, het aanbieden van naschoolse activiteiten en het verzorgen van gastlessen.

Discipline

Muziek, Theater, Dans, Beeldende kunst, Erfgoed, Literatuur, Natuur
De combinatiefunctionaris levert maatwerk voor scholen (de school bepaalt).

Stichting Cultuur in Uitvoering

Naam

Ramon Kusters

Adres

Beukenlaan 105
6241AK
BUNDE

0620865712

http://www.inuitvoering.com

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren