Stichting Meeldraad

Heerlen

Stichting Meeldraad ontwikkelt en organiseert cultuureducatieve (muziek)programma’s en projecten voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, welzijns- en opbouwwerk en instellingen en/of bedrijven , zowel in opdracht als op eigen initiatief.

Een project dat Stichting Meeldraad organiseert is Geef het Door. Geef het Door is een educatief muziekproject waarin een groep 7 van een basisschool een vooraf vastgestelde popsong gedurende 5 weken adopteert en onder leiding van 2 muzikanten werkt aan een live presentatie van dat nummer in een poppodium. Voor die eindpresentatie nodigen we een volgende school uit die het nummer als het ware overneemt om er vervolgens ook weer 5 weken mee aan de slag te gaan. En de volgende school, en de volgende school??? Zo maakt het nummer een muzikale reis door de regio.

Aansluitend volgt een verdiepend traject, opgezet in samenwerking met de lokale muziekschool. Leerlingen kiezen elk een instrument; drum, gitaar, basgitaar, zang en toetsen. In kleine groepjes krijgen leerlingen wekelijks één uur instrumentale les van een vakdocent. Dit betekent in de praktijk dat er wekelijks 5 vakdocenten op school zijn die met leerlingen aan de slag gaan om het instrument zo goed als mogelijk eigen te maken. Er zal basiskennis worden opgedaan, die direct in de praktijk wordt gebracht op school. Leerlingen oefenen in kleine groepen om zo effectief mogelijk les te krijgen, maar zullen ook samen werken aan het einddoel, nl. een klassikale presentatie op school, waarbij verschillende instrumenten weer samenkomen in één nummer. Dit traject duurt nogmaals 6 weken.

Hierna volgt dan het na-traject waarin de groepsleerkracht, begeleidt door een muziekdocent, ondersteuning krijgt in ??? en handvaten krijgt om zelfstandig muziekles te geven. De groepsleerkracht krijgt eerst 6 weken ondersteuning van een vakdocent muziek. Aan de hand van een lesbrief, ontwikkelt op maat, gaat de groepsleerkracht onder begeleiding van de vakdocent aan de slag met muziek in de klas. Na die 6 weken wordt er nog 12 weken, met behulp van lesbrieven, zelfstandig muziekles gegeven door de groepsleerkracht.

Expertise

Stichting Meeldraad is een professionele culturele instelling in scenario 3. Dat betekent dat de Stichting Meeldraad kan inspelen op jouw ideeën of vragen voor het vormgeven van lesactiviteiten in verschillende thema???s met behulp van muziek.
Met Stichting Meeldraad kan je een co-creatie starten. Je kan de Stichting Meeldraad ook betrekken bij het uitwerken van een doorgaande lijn in een SIEN-lab.

Stichting Meeldraad ontwikkelt activiteiten voor kinderen in de bovenbouw.

De activiteiten van Stichting Meeldraad kennen verschillende vormen. Tijdens de activiteiten krijgen kinderen informatie en/of kunnen ze zelf actief werken.

De activiteiten kunnen het beste op school plaatsvinden.

Discipline

Muziek
muziekeducatie in het basisonderwijs, talentontwikkeling

Stichting Meeldraad

Naam

Manon Nijhuis

Adres

Pancratiusstraat 30
6411 KC
Heerlen

045-4009100

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren