Stichting Taalvorming

Amsterdam

Wij zijn een kleine organisatie die door het hele land werkt om scholen te ondersteunen bij de verbetering van hun taalonderwijs. Wij voegen elementen die kunst- en cultuureducatie sterk maken toe aan het gewone taalonderwijs: betrokkenheid van de kinderen, werkvormen, die anders zijn dan de schoolse werkvormen.
Wij werken met werkvormen uit literaire vorming, uit drama en uit beeldende vorming.

Samen met een school bepalen we de werkpunten: gaat het vooral om mondelinge taalvaardigheid, om schrijven, om woordenschat, om sociale vaardigheden i.v.m. taal?
We maken een plan dat aansluit op de vragen van de school. Het plan bestaat uit deskundigheidsbevordering van leerkrachten (studiedag, coaching), voorbeeldlessen in de groepen en soms ook uit begeleiding van de taalwerkgroep.

Expertise

Stichting Taalvorming is een culturele instelling gericht op taalvorming in scenario 3. Dat betekent dat Stichting taalvorming kan inspelen op jouw ideeën of vragen voor het vormgeven van lesactiviteiten in verschillende thema???s met behulp van literatuur, maar ook beeldende kunst en theater.
Met Stichting Taalvorming kan je een co-creatie starten. Je kan Stichting Taalvorming ook betrekken bij het uitwerken van een doorgaande lijn in een SIEN-lab.
Stichting Taalvorming ontwikkelt activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.
De activiteiten van Stichting Taalvorming kennen verschillende vormen. Tijdens de activiteiten krijgen kinderen informatie en/of kunnen ze zelf actief werken.
De activiteiten kunnen het beste op school plaatsvinden.

Discipline

Theater, Beeldende kunst, Literatuur
begeleiding bij de integratie van taalonderwijs met kunst- en cultuureducatie

Stichting Taalvorming

Naam

Mirjam Zaat

Adres

Mauritskade 24
1091 GC
Amsterdam

020 6849897

http://www.taalvorming.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren