Stichting Wereldpaviljoen

Steyl-Tegelen

Het Wereldpaviljoen beoogt een bijdrage te leveren aan Wereldburgerschap door de bezoekers een andere cultuur te laten beleven / ervaren om zodoende meer begrip voor het anders-zijn te bewerkstelligen bij onze toekomstige Wereldburgers.

Het inleefatelier zal de bezoeker onderdompelen in een andere wereld.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden / activiteiten in te zetten voor andere aspecten van wereldoriëntatie, culturele vorming en communicatie.

Wil je een bezoek aan het Wereldpaviljoen boeken?
Neem dan contact op met het loket van Cultuurpad via 088-7307400 of mail naar info@cultuurpad.nl

Het wereldpaviljoen ontvangt elke dinsdag, woensdag en donderdag scholen. Het programma duurt van 9.00-11.30u.

Expertise

Stichting Wereldpaviljoen is een inleefatelier in scenario 3. Dat betekent dat Stichting Wereldpaviljoen kan inspelen op jouw ideeën of vragen voor het vormgeven van lesactiviteiten in verschillende thema’s met behulp van erfgoed en media en in het bijzonder activiteiten over andere culturen. Beleving door Virtual Reality maakt straks onderdeel uit van de mogelijkheden
Met Stichting Wereldpaviljoen kan je een co-creatie starten. Je kan Stichting Wereldpaviljoen ook betrekken bij het uitwerken van een doorgaande lijn in een SIEN-lab.

Stichting Wereldpaviljoen ontwikkelt activiteiten voor kinderen van de basisschool en de onderbouw van het V.O. De activiteiten van Stichting Wereldpaviljoen kennen verschillende vormen. Tijdens de activiteiten krijgen kinderen informatie, kunnen ze zelf actief werken en/of krijgen ze een voorstelling.
De voorbereidingen moeten op de eigen locatie plaatsvinden.

Discipline

Muziek, Theater, Dans, Beeldende kunst, Media, Erfgoed
andere culturen, begrip, tolerantie, wereldburgerschapsvorming

Stichting Wereldpaviljoen

Naam

Ton Dols / René Poels

Adres

St. Michaelstraat 6
5935 BL
Steyl-Tegelen

06 15 90 88 88 / 06 29 47 9110

http://www.wereldpaviljoen.com

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren